Sprawdź koszt budowy:

Aby określić wstępny koszt instalacji produkcyjnej, rentowność produkcji oraz koszty budowy domów z lokalnie produkowanych elementów, podaj potrzebne dane.

400
1200
2000
3000
3800
Tak
Nie
EUR/m2
Surowce
EUR/m3
EUR/kWh
%
Siła robocza

Podaj koszt zatrudnienia robotników w Twoim kraju:

EUR/h brutto
EUR/h brutto
EUR/h brutto
Materiały
EUR netto
EUR netto/m3
Jeśli wolisz czerpać energię z generatora,
podaj koszt dostępnego paliwa.
EUR/tonę
EUR/m3

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział, numer KRS 0000225099, NIP (EU VAT) PL-726-00-00-414, REGON: 730192247, Kapitał zakładowy spółki 2 646 600 PLN, Kapitał wpłacony: 2 646 600 PLN www.izodom.pl