Formularz kontaktowy

Kupując polskie towary, usługi i technologie możesz uzyskać kredyt z banku BGK

bgk.com.pl

Warunkiem jest posiadanie minimum 20% wkładu własnego w gotówce, posiadanie zdolności kredytowej na wnioskowaną kwotę oraz złożenie aplikacji kredytowej i przejście pozytywnej weryfikacji BGK.

Jesteś zainteresowany uruchomieniem
lokalnej fabryki Izodom?

Podaj swoje dane.

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Nie
Firma
Urząd

Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220 Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 2A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział, numer KRS 0000225099, NIP (EU VAT) PL-726-00-00-414, REGON: 730192247, Kapitał zakładowy spółki 2 646 600 PLN, Kapitał wpłacony: 2 646 600 PLN www.izodom.pl